ปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเคลื่อนไหวรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เรียกได้ว่าแทบทุกคนจะต้องมีการใช้บริการทางการเงินไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นการฝากเงิน การขอสินเชื่อ ซื้อประกัน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม ซึ่งการพัฒนาด้านการเงินไปอย่างไม่หยุดนี้ทำให้ระบบกลไกเกิดความซับซ้อนมากขึ้น จนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาให้ดี ไม่รู้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งไปขอใช้บริการและในที่สุดก็เกิดปัญหาบริการทางการเงินตามมาภายหลัง แล้วถ้าเกิดปัญหาบริการทางการเงิน ขึ้นแล้วจะมีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ วันนี้เราจะขอนำเสนอหนึ่งองค์กรที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบริการทางการเงินให้กับทุกท่านได้ทราบกัน นั่นคือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

ศคง.เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ศคง. ขึ้นมาก็คือต้องคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หรือเราจะสรุปด้วยภาษาง่ายๆว่า ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาบริการทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน

เราอาจจะเรียก ศคง.ว่า เพื่อนแท้ทางการเงินของคนไทยก็ไม่น่าจะผิดนัก ที่ผ่านมาศคง.ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาบริการทางการเงินมากมายหลายกรณี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของภาคครัวเรือนไทย(หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล) ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการไม่เข้าใจในวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรืออาจจะมีกรณีจากบุคคลอื่น เช่น การหลอกลวงให้โอนเงินโดยพวก Call Center มิจฉาชีพ เป็นต้น

นอกจากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาบริการทางการเงินแล้ว ศคง.ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อให้คนไทยมีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้น และสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด คือ เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะดำเนินการทางด้านการเงินใดแล้วคุณก็จะต้องสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมด หมายถึงว่าเลือกแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของมิจฉาชีพที่เข้ามามายุ่งเกี่ยวกับระบบการบริการทางการเงินด้วย

ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาบริการทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ขอให้คุณวางใจลองติดต่อไปที่ ศคง. และขอรับคำปรึกษาดู เชื่อว่าปัญหาบริการทางการเงิน ที่คุณกำลังประสบอยู่จะค่อยๆทุเลาลงไป จะช้าจะเร็วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา ศคง. ช่วยคุณได้ และสิ่งสำคัญก็คือพยายามที่สุดที่จะหาแนวทางในการสร้างทักษะและปรับวินัยในเรื่องเงินๆทองๆของตน จะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้ตนเอง ซึ่งสิ่งนี้คือการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆได้มากขึ้นนั่นเอง