การฝากเงินถือเป็นการออมอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ เราทุกคนเกิดมาต้องมีเงินฝากในบัญชี   ธนาคารหลายแห่งพยายามกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินไปฝากที่ธนาคาร ซึ่งมีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ที่นำเงินไปฝาก เงินฝาก ดอกเบี้ยสูง

การฝากเงินมีความสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานทางการเงินที่ทุกคนต้องมี การออมไม่ใช่แค่การนำเงินไปฝากที่ธนาคารเท่านั้นแต่เป็นขั้นแรกที่จะนำเราไปสู่ความมั่นคงในชีวิตในด้านต่างๆ แต่ในปัจจุบันคนส่วนมากไม่มีเงินออมในบัญชีเนื่องจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย   ดังคำที่ว่า มาไว ไปเร็ว หมายถึงการได้เงินแล้วจ่ายออกไปอย่างง่ายดายคงจะเป็นเหตุมาจากการมีหนี้สิน การติดอยู่กับค่านิยมเดิมๆ บางคนพูดว่าเงินจะกินในแต่ละวันยังไม่พอ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปฝากหละ เพราะเป็นเช่นนี้เราจึงติดกับวงจรการทำงานแล้วมาใช้หนี้   เราควรสร้างนิสัยในการออม คือ ออมก่อนจ่าย อยากให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่ การที่เราจะฝากเงินเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายก็คงดูน่าเบื่อ เราควรสร้างแรงบัลดาลใจและตั้งเป้าหมายให้ชันเจนเพื่อจะได้เงินฝากตามที่ต้องการ   แต่ถ้าฝากไม่ได้จริงๆแนะนำให้ฝากเงินแบบอัตโนมัติให้หักผ่านบัญชีแบบรายเดือน เราควรเริ่มที่จะฝากเงินแต่วันนี้   ควรศึกษาเกี่ยวกับการฝากเงินให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ฝากเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดิฉันจะอธิบายเบื้องต้นของการฝากเงิน การฝากเงินมีหลายรูปแบบมีทั้ง   เงินฝากออมทรัพย์   เงินฝากประจำ   เงินฝากกระแสรายวัน เป็นต้น   ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป เราฝากเงินเราก็อยากได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ จะฝากเงินยังไงให้   “เงินฝาก ดอกเบี้ยสูง”     ส่วนมากบัญชีออมทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 1-2% ต่อปี กล่าวถึงดอกเบี้ยหลักๆคือดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวคือดอกเบี้ยไม่รวมกับเงินต้นทำให้เงินต้นในแต่ละปียังคงเท่าเดิม   ดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นในทุกปี   ซึ่งดิฉันขอแนะนำให้นำเงินไปฝากในรูปของดอกเบี้ยทบต้น เพราะเงินต้นจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งปล่อยไว้นานเงินสะสมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ   ปัจจัยที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นมีค่าสูงกว่าดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวมี 2   ปัจจัย อัตราผลตอบแทนกับระยะเวลา ข้อดีของการออมเงินผ่านธนาคารมีหลายประการ เช่น 1. มีสภาพคล่องสูง   2.ไม่มีโอกาสที่เงินจะสูญหาย 3. ไม่มีคามเสี่ยง

เมื่อเรามีเงินออมเราก็มีความมั่นคงในชีวิต   เริ่มออมแต่วันนี้ แล้วชีวิตจะสบายในวันหน้า   อยากให้ทุกๆคนหันมาออมเงินให้มากขึ้น เงินฝาก ดอกเบี้ยสูง