ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าด้านการเกษตร คนไทยส่านใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร   การทำเกษตรนั้นจำเป็นต้องมีการลงทุนก่อนถึงจะได้ผลผลิต   อาทิเช่น   ต้องซื้อปุ๋ย   ซื้อยาบำรุงรากต้นก่อน ถึงจะได้ผลผลิต   ซึ่งเกษตรกรบางคนไม่มีเงินทุน หรือ เงินไม่พอที่จะทำไร่ทำสวน ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร โครงการนี้มีชื่อว่า บัตรสินเชื่อเกษตรกร

บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทำขึ้นให้เกษตรกรโดยเฉพาะ ผ่านความร่วมระหว่าง ภาครัฐเละภาคเอกชน โดยกระทรวงการคลังได้ทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี อยุธยา ลพบุรี และสระบุรี   โครงการนี้ประสบความสำเร็จมากและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ในระยะเวลาต่อมาเกษตรกรมีเงินหมุนในการจัดหาปัจจัยทางการผลิตไม่ว่าจะเป็น ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มสิทธิประโยชน์ และ แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร เมื่อเกษตรกรต้องการสินค้าทางการเกษตรก็สามารถที่จะไปซื้อกับร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะได้รับส่วนลดพิเศษ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนต้องใช้เครื่องยนต์ในการทำเกษตรเครื่องยนต์ต้องเติมน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำ นี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรชาวสวน ที่จะได้รับส่วนลดราคาน้ำมัน   คือ นายบุรณิน รัตนสมบัติ   เผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ได้ร่วมมือกับ   บริษัท ปตท.จำกัด จัดโปรโมชั่นให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับบัตรสินเชื่อเกษตรกรโดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันลิตรละ 50 สตางค์และน้ำมันหล่อลื่นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 30 พฤษจิกายน   2558   ที่สถานบริการน้ำมัน   ปตท.   มากกว่า 500 แห่ง ที่มีเครื่องรับบัตร   ธกส   ทั่วประเทศ ในปัจจุบันนี้ทางธนาคาร ธกส ได้ให้เกษตรกรมาเพิ่มวงเงินกับทางธนาคารได้ โดยให้แจ้งความต้องการว่าต้องการเพิ่งวงเงินเท่าไหร่ ซึ่งธนาคารให้วงเงินแต่ละบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท

ข้อดีของบัตรสินเชื่อเกษตรกร คือ

1. มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 7 บาท/ ปี

2.มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

3.ได้รับส่วนลดในการซื้อปัจจัยทางการผลิตกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ 4.มีความยืดหยุ่นเหมือนบัตรเครดิต

ทั้งนี้บัตรสินเชื่อเกษตรไม่ใช่ปัจจัยหลักในการทำเกษตร แต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้เกษตรกรได้เลือกขณะที่ไม่มีเงินทุนในการทำเกษตร ซึ่งบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพราะเป็นบัตรที่จัดทำขึ้นเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นตลอดทั้งปี อย่างเช่นปีนี้ ก็ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด ให้เกษตรกรได้รับส่วนลดในการเติมน้ำมัน บัตรสินเชื่อเกษตรกรมีข้อดีหลายประการเนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการให้เกษตรกรยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น