ประเทศไทยเราเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม มีประชากรที่ทำการเกษตรในปัจจุบันแม้จะน้อยลงกว่าแต่ก่อนบ้าง แต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนที่มากอยู่ เกษตรกรอาจจะมีการปรับตัวไปทำอาชีพอื่นตามกระแสเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่เมื่อถึงช่วงฤดูการทำเกษตรก็จะหันมาทำการเกษตรเหมือนเดิม บางคนเมื่อหันไปทำอาชัพอื่นก็อาจจะได้เงินทุนมาลงทุนทำเกษตรต่อบางคนอาจจะแย่หน่อยคิดว่าจะกลับมาทำรอบใหม่แต่ยังมีทุนไม่พอที่จะนำมาลงทุนซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆทางเกษตร ก็เลือกที่จะใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร เข้าช่วยในการแก้ปัญหา แล้วบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นอย่างไรหลายคนอาจยังสงสัยวันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขกัน

ทางภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกร โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับหน้าที่นี้ไป ธ.ก.ส. ก็จัดให้มีบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้นำเงินจากบัตรนี้ใช้เป็นทุน ในการนำไปทำกิจกรรมการเกษตรต่างๆ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นถ้าเราจะเรียกง่ายๆบัตรสินเชื่อเกษตรกรก็คือ บัตรเครดิตของเกษตรกรนั่นเอง

แล้วบัตรสินเชื่อเกษตรกรจะนำไปใช้อย่างไร ? อ้อ บัตรนี้ใช้ไม่ยาก เกษตรกรทุกท่านที่มีบัตรสินเชื่อเกษตรกรนี้สามารถนำบัตรนี้ไปรูดซื้อสินค้าทางการเกษตรไม่ต้องจ่ายเงินสด ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่มีการกำหนดวงเงินไว้(ซึ่งวงเงินแต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่รูปแบบการเกษตรที่ทำและกระแสเงินสดที่อยู่ในบัญชี)โดยสามารถนำไปรูดซื้อได้ที่ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับธ.ก.ส. ในจังหวัดนั้นๆได้เลย ส่วนร้านที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับธ.ก.ส. บัตรนี้หมดสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ครอบคลุมไปสู่ชาวสวนยาง ชาวไร่อ้อย ชาวไร่มันสำปะหลังแล้วด้วยนะ ไม่ใช่แค่ชาวนาอย่างเดียวแล้ว

ถ้าบอกว่าเป็นเหมือนบัตรเครดิตซึ่งบัตรเครดิตน่ะกดเงินสดได้ด้วยแล้วบัตรสินเชื่อเกษตรกรล่ะกดเงินสดได้ไหม? คำตอบคือ ไม่ได้ แม้ว่าสองสามปีก่อนภาครัฐเริ่มจะมีนโยบายขยายสิทธิประโยชน์เพื่อการจับจ่ายของเกษตรกรโดยจะทำให้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ได้ แต่สุดท้ายก็ต้องพับโครงการไป เนื่องด้วย ยังพบปัญหาที่เป็นช่องโหว่อยู่คือ การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของเกษตรกร อันจะนำมาซึ่งปัญหาการชำระหนี้และกระแสเงินไหลไปสู่วงจรอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร เลยกลายเป็นว่ากลับมาใช้รูปแบบเดิมคือรูดซื้อสินค้าการเกษตรได้อย่างเดียว

ดังนั้นจึงสรุปว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรกดเงินสดไม่ได้แต่รูดซื้อสินค้าการเกษตรจากร้านที่ขึ้นทะเบียนกับธ.ก.ส.ได้ เกษตรกรอาจจะมองว่าไม่ค่อยสะดวกนัก ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สะดวกสบายขึ้น ชาวเกษตรทั้งหลายจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปในทางเดียวกันให้ได้เสียก่อน สร้างวินัยให้แก่ตนเองแล้วความเปลี่ยนที่ดีก็จะเกิดขึ้นตามมา