บัตรเครดิต เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิตในเครือของสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งให้วงเงินเครดิตล่วงหน้าแก่ผู้ที่มีชื่อบนบัตรเครดิต เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าที่เข้าร่วมให้บริการชำระด้วยบัตรเครดิต

จุดเด่นของบัตรเครดิต คือ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด สะดวกในการพกพา สามารถสะสมแต้มแลกเงินสดซื้อของได้ แถมยังมีโปรโมชั่นกระตุ้นยอดการใช้จ่ายออกมาทุกเดือน ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทำให้บัตรเครดิตเป็นที่นิยมของทุกคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ ของผู้กระทำผิดกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นกัน

การกระทำความผิดในการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตมี หลากหลายวิธี เช่น การใช้เครื่อง skimmer คัดลอกข้อมูลบัตร , การทำเว็บออนไลน์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูล , การโทรศัพท์แจ้งการค้างชำระหนี้บัตรเครดิตเพื่อหลอกลวงให้บอกข้อมูลบัตรเครดิต , การลักขโมยตัวบัตรเครดิตเพื่อนำไปใช้บริการภายหลัง เป็นต้น ดังนั้น การป้องกันข้อมูลบัตรเครดิตให้มีความปลอดภัย ผู้ใช้บัตรเครดิต ควรยึดหลัก สังเกต / ตรวจสอบ / รอบคอบ / เก็บรักษา เพื่อไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตต้องตกไปอยู่กับผู้กระทำผิดได้

หลักการ สังเกต / ตรวจสอบ / รอบคอบ / เก็บรักษา มีดังนี้

  1. สังเกต และตรวจเช็ค ร้านค้า ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการว่ามีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้หรือไม่หากต้องชำระด้วยบัตรเครดิต
  2. สังเกตพนักงานผู้รูดบัตรเครดิต และตัวเครื่องรูดบัตรเครดิตว่ามีความผิดปกติหรือไม่
  3. ตรวจสอบบัตรเครดิตก่อนและหลังใช้   ทั้งด้านหน้าบัตร ( เลขบัตร / ชื่อสกุลผู้ถือบัตร) และด้านหลังบัตร ( ลายเซ็นต์) และหากผิดสังเกตจะต้องทักท้วงทันที
  4. ตรวจสอบใบสลิปบัตรเครดิตอย่างละเอียดก่อนเซ็นต์ และเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ควรจะสอบเช็คกับใบสลิปบัตรเครดิตให้รอบคอบก่อน การจ่ายชำระค่าบัตรเครดิต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง
  5. หากซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตและจำเป็นต้องชำระด้วยบัตรเครดิต จะต้องตรวจสอบเว็บว่ามีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย หรือไม่ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลสำคัญของบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า ซึ่งถ้าเป็นเว็บปลอมก็จะทำให้ข้อมูลบัตรเครดิต ถูกขโมยไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว
  6. เก็บรักษาตัวบัตรเครดิต ไม่บอกเลขบัตรเครดิต และเลข CVV หรือ เลข CVV2 หลังบัตรเครดิตแก่ผู้อื่น
  7. หมั่นตรวจสอบยอดเงินในบัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอ และสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการรูดจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ เพื่อสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีใช้จ่ายว่ามีความผิดปกติหรือไม่   หากเกิดความผิดปกติ ผู้ใช้บัตรเครดิตควรแจ้งระงับการใช้บัตรเครดิตทันที พร้อมทั้งเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการแจ้งความต่อไป